Voorwaarden Yadu®

Bij Yadu vragen we je om je contactgegevens. In deze privacyverklaring lichten we toe wat we doen en waarom. Hoe dat werkt, leggen we hieronder uit.

Privacy Beleid Yadu®

Bij registratie vragen we je om je naam, adres (huisnummer is optioneel) en e-mailadres. Zodat je op de tijdslijn kunt zien waar er initiatieven die wij"uitjes"noemen, aangemaakt zijn in jouw omgeving.

De mensen die leuke "uitjes" zoeken dan wel worden uitgenodigd middels Yadu®, krijgen alleen jouw profielfoto/voornaam te zien.

Wij vragen om en echte foto, omdat wij ervan uitgaan dat we in het ècht willen afspreken, anderen je kunnen herkennen.

Het e-mailadres is bij Yadu®  bekend. De persoonsgegevens, de chats die Yadu-ers hebben met deelnemers, zijn afgeschermd en kunnen door niemand anders worden ingezien. 

Gedragsregels:

  • Yadu® is persoonlijk;

  • Yadu streeft naar eerlijke en open communicatie: Je bent wie je zegt dat je bent. Daarom vragen wij je om je echte voornaam in en een recente profielfoto in te vullen. In het echt kijk je elkaar namelijk ook aan.

  • Eropuit middels Yadu is in essentie altijd gratis. Uiteraard ben je verantwoordelijk voor onkosten die jezelf maakt. Dus ga je op stap met anderen dan betaal je zelf je kopje koffie, je vervoer en/of je entreeticket indien van toepassing.

  • Wanneer je met mensen uit jouw omgeving in contact komt in de chat, bepaal jij zelf welke informatie je met elkaar wilt uitwisselen.

  • Het “uitje” moet door een echt persoon bijgewoond/ gegeven worden

      (Dit onderschrijft ons doel: Meer ècht contact, hiermee onderscheiden wij ons van de social deals)

Voor uw en onze veiligheid:

Yadu® verzamelt algemene bezoekgegevens, zoals het IP-adres van je computer, gegevens over je browser, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser verstuurt. Deze gegevens gebruiken we voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, en ook om de veiligheid van de site in de gaten te houden. Wij koppelen deze gegevens niet aan de hierboven genoemde persoonlijke informatie.

Yadu houdt bij welke uitjes het meest populair zijn. Welke interesses men zoekt of aan deelneemt. Deze gegevens gebruiken we om de site te kunnen verbeteren en relevante overzichten te genereren. Deze gegevens houdt Yadu voor zichzelf.

In geval van misbruik of problemen kunnen wij deze gegevens gebruiken of afgeven aan Justitie. Verder mogen wij geanonimiseerd kijken wat voor soort berichten er worden verstuurd en ontvangen. Hiermee willen we de dienst verbeteren en misbruik voorkomen of detecteren. Ook deze gegevens houdt Yadu® voor zichzelf. Wij mogen je berichten ongeanonimiseerd lezen, alleen wanneer er concrete klachten komen of als Justitie dat van ons verlangt.

Je profielnaam (alleen de voornaam) en foto worden op de site getoond, inclusief slechts een indicatie van waar je ongeveer woont. Iedereen kan dit zien, ook zoekmachines. Je exacte adres en achternaam wordt echter nooit openbaar gemaakt. Hoewel wij ons best doen iedereen zijn privacy te waarborgen, kunnen wij niet voorkomen dat openbare gegevens door iemand anders worden gebruikt. Gebruik dus altijd je gezonde verstand en vermeld geen dingen die je als privé beschouwd.

Verzamelen van bezoekersinformatie:

Als je bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat je van ons informatie wilt ontvangen, dan kunnen wij je gegevens in ontvangst nemen en opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan jouw verzoek om informatie voldoen. Wij kunnen je gegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit simpelweg voorkomen door uw verzoek per e-mail te versturen naar Yadu® (info@yadu.nu) Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden.

Gebruik van cookies:

Om je toegang te geven tot de site en het inloggen gemakkelijk te maken gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen en die gegevens van jou als bezoeker van onze site vastleggen. Dankzij een cookie is het mogelijk om altijd ingelogd te zijn als je onze site bezoekt. Voor dit automatisch inloggen dien je tijdens het inloggen een vinkje te plaatsen bij het veld 'Gegevens onthouden'. Daarnaast wordt een cookie gebruikt voor de registratie van klikgedrag op onze site.

Wanneer je het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kun je je browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd, of dat wordt aangegeven wanneer er cookies worden verzonden. Houd er rekening mee dat bepaalde delen van de site mogelijk niet goed functioneren als je geen cookies accepteert.

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens:

Via je profielpagina kun je je persoonlijke gegevens aanpassen. Je account opheffen kan via de knop “profiel verwijderen” onder het instellingen/profiel menu. Lukt dat niet, neem dan contact op. Mail ons naar info@yadu.nu , wij streven ernaar dat je gegevens binnen 30 dagen verwijderd worden.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons op info@yadu.nu

Copyright:

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie van Yadu® en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Yadu®

Disclaimer:

Yadu betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website www.yadu.nu. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Yadu® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

Klachtenregeling:

Wij doen er alles aan om u goed van dienst te zijn. Meestal slagen we daar goed in, maar helaas gaat er ook wel eens iets mis. Laat ons dat direct weten, dan stellen we alles in het werk om eventuele fouten te corrigeren.

Als u het idee heeft dat uw probleem of klacht niet goed is begrepen of afgehandeld, kunt u terugvallen op de formele klachtenprocedure van Yadu® (zie www.yadu.nu). U heeft er immers recht op dat uw klacht goed wordt afgehandeld. En voor onszelf is uw klacht ook waardevol. Het helpt ons om eventuele knelpunten in de organisatie, werkwijze of procedures snel aan te pakken en op te lossen!

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen per mail: info@yadu.nu

U wordt van het besluit op uw klacht schriftelijk op de hoogte gesteld. In het algemeen ontvangt u het schriftelijke besluit binnen vier weken na indiening van uw klacht.

Op geschillen tussen Yadu en jou als Yadu’er of jouw introducé is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voorvloeiende uit deze overeenkomst met Yadu.

Contactformulier of nieuwsbrief:

Als je het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als je lid wordt, sturen we je periodiek onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid waarmee je verdere verzending kunt stoppen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of voor derden beschikbaar gesteld. 

 

Bij gebruik van Yadu, ga je als Yadu’er, akkoord met de Google’s Terms of service.

Vught, 18 juni 2021